ORKIESTRA DĘTA KATOWICE

Rys historyczny Orkiestry Dętej Katowice

W czerwcu 1934 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora kopalni Mariana Zajączkowskiego powstała Zakładowa Orkiestra Dęta KWK „Katowice” w Katowicach. W roku założenia liczyła 26 członków zamiłowanych w muzyce a zarazem pracowników kopalni. W kilka miesięcy po założeniu orkiestry, tj. w miesiącu wrześniu 1934 roku odbył się pierwszy występ zespołu na uroczystościach dożynkowych w Parku Kościuszki w Katowicach. Od roku 1976 r. do chwili obecnej Orkiestra Dęta KWK ‘Katowice” prowadzona jest przez kapelmistrza Stefana Łebka. Pod jego kierownictwem orkiestra uświetnia uroczystości państwowe, kościelne jak również występuje na wielu różnorodnych festynach i imprezach organizowanych przez miasto Katowice. W 1989 r. zespół zostaje zaproszony na koncerty do Francji w ramach obchodów 200 rocznicy Rewolucji Francuskiej.

Bezsprzecznie najważniejszym wydarzeniem w 80-letniej historii orkiestry był koncert w Watykanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy to papież podziękował orkiestrze za aktywny udział w życiu religijnym archidiecezji katowickiej. Orkiestra gościła w Watykanie dwukrotnie: w 1990 roku i 1996 roku i dwa razy miała zaszczyt uczestniczyć w audiencji u Ojca Świętego. W roku 1995 orkiestra przebywała w Koloni, gdzie uczestniczyła w słynnym, barwnym, kolorowym korowodzie „różanego poniedziałku” na zakończenie karnawału. 1 lipca 1996 r. to data, kiedy zostały połączone ze sobą dwie kopalnie: KWK „Katowice” i KWK „Kleofas”. W wyniku połączenia tych dwóch zakładów pracy kopalnia nosi nazwę KWK „Katowice - Kleofas”. Kilka miesięcy później, również orkiestry tych kopalń połączyły się i przyjęły nazwę: Stowarzyszenie Muzyczno - Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta KWK „Katowice - Kleofas”, którego Prezesem został kapelmistrz Stefan Łebek. W roku 2000 orkiestra przebywała na EXPO 2000 w Hanowerze gdzie rozsławiała polski, śląski i górniczy folklor koncertując w polskim pawilonie. W roku 2004 koncertowała w Essen podczas obchodów „Dni Polskich”.

W 2007 roku orkiestra uczestniczyła w Dziękczynnej Pielgrzymce Metropolii Katowickiej do Rzymu z okazji 750-lecia śmierci świętego Jacka, brała udział w uroczystościach w Bazylice św. Sabiny na Aventynie, grała także dla papieża Benedykta XVI na audiencji. Od 1990 roku orkiestra uczestniczy w Pielgrzymkach Mężczyzn i Kobiet do Piekar zajmując się oprawa muzyczną mszy świętych. Od wielu lat orkiestra gra hymny narodowe na wszystkich meczach piłkarskich reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W 2014 roku Orkiestra obchodziła swoje 80 urodziny - 21 listopada odbył się jubileuszowy koncert, a dzień później w Bazylice św. Szczepana i MB Boguckiej w Katowicach abp Damian Zimoń odprawił mszę świętą w intencji żyjących i zmarłych członków Orkiestry oraz ich rodzin. W swoim repertuarze orkiestra obok muzyki ludowej i marszowej posiada utwory klasyczne oraz przeboje muzyki rozrywkowej. Orkiestra liczy ponad 50 członków, głównie ludzi młodych o bardzo dobrym przygotowaniu muzycznym.